Dnes je úterý 07.07.2020 svátek má Bohuslava
Mapa webu Tisk stránky

Kronikář

V souladu se zákonem č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Obce Huštěnovice schválilo od roku 1998 kronikářkou obce Alenu Bazalovou.

Je povinností každé obce v České republice vést Obecní kroniku. Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy, jednotlivé roční zápisy jsou vedeny v elektronické podobě a následně vytištěny.

Motto:
Kronika je jako zrcadlo. Vidíme v něm nejen minulost, ale i naši budoucnost .....

Dříve Pamětní kniha, nyní Obecní kronika, je letopisecké dílo, zachycující události v obci pro budoucí generace.

Práce kronikáře:

 • kronikář píše kroniku dokumentním perem osobně a ručně
 • psaní kroniky je výsadním právem pověřeného kronikáře, který zaznamenává informace o veškerém dění v obci svobodně a nezávisle
 • kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své názory a komentáře
 • kronikář dbá na to, aby zapsané údaje byly věrné, pravdivé a objektivní
 • množství informací zapsaných do kroniky nezáleží pouze na aktivitě kronikáře, ale také na obyvatelích obce, kteří mají právo poskytovat kronikáři informace ze života svého, ale i postřehy ze života obce
 • fotografická dokumentace je vedena ve zvláštních fotoalbech jako příloha kroniky
 • do kroniky se fotografie nevlepují
 • dokumentace, jako novinové články, plakáty apod., jsou vedeny ve zvláštní příoze za každý kalendářní rok zvlášť
 • ke kreslení a malování do kroniky je nejvhodnější používat techniku kresby tuší, tužkou a perem,  je možné používat pastelky, voskovky, vodové a olejové barvy, zakázáno je používání fixu a uhlu

Roční osnova:

 • každý rok má svoji titulní stránku
 • každý nový kronikář při započetí psaní kroniky napíše svůj životopis, aby se představil čtenáři
 • záleží na kronikáři, jaký si zvolí postup při psaní kroniky, ale vybraný postup by měl zachovat po celou dobu
 • zapisovaný text obsahuje důležité informace o celkovém dění na celém katastrálním území obce, dále o obecní, kulturní, společenské, sportovní, zdravotní, sociální, politické, podnikatelské, hospodářské a další činnosti
 • do kroniky se nezapisují celosvětové a celostátní události, pouze jejich odraz na životě v obci
 • zapisují se změny v počtu obyvatel, počtu domů
 • o počasí píšeme jen extrémní výkyvy a dopad na obec
 • kronika může obsahovat kresby, které může namalovat kdokoliv na žádost kronikáře
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o osobách, které udělali v obci i mimo obec něco, co stojí za zmínku, jak pozitivního, tak negativního
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o nákupu a prodeji nemovitostí, pozemků a dopravních prostředků, dozví-li se o tom kronikář
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o chovaných zvířatech, jejich počtech a druzích, dozví-li se o tom kronikář
 • do kroniky lze zaznamenávat důležité informace o rodácích, dozví-li se o tom kronikář.

Pro občany

Kontakt

Obec Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice
Telefon: 572 585 135
Fax: 572 585 136
E-mail: hustenovice@hustenovice.cz
Více

Rezervace Huštěnovice Víceúčelové hřiště Huštěnovice

Nadcházející akce

Kalendář akcí

Počasí

Počasí online

Facebook