Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021

Český statistický úřad oznamuje, že proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Veškeré informace naleznete v přiloženém informačním letáku včetně vyplněného vzoru.
Informační leták
Vzor pro vyplnění