Oznámení vodovodu Babicko

Vážení odběratelé,
vzhledem ke stále trvající nepříznivé situaci ohledně koronaviru Covid-19 nebudou v říjnu 2020 probíhat řádné odečty vodoměrů pracovníky vodovodu Babicko. V této souvislosti Vás žádáme o nahlášení stavu vašeho vodoměru (případně všech odběrných míst) na e-mail vodne@vodovodbabicko.cz s uvedením:
1) vlastníka domu
2) adresy odběrného místa
3) čísla vodoměru
4) stavu vodoměru
Tyto informace prosím, zasílejte v době od 1. října do 15. října 2020.
Případně je také možné se všemi uvedenými údaji nahlásit pomocí SMS na číslo 731 522 078. Nebude-li v uvedeném období stav vodoměru nahlášen, bude odečet za uvedené období stanoven průměrem.

Děkuji.

S pozdravem Bc. Ivo Podškubka, předseda vodovodu.