Oznámení Vodovodu Babicko

Vážení odběratelé, vzhledem ke stále trvající nepříznivé situaci ohledně koronaviru Covid-19 nebudou v květnu 2021 probíhat řádné odečty vodoměrů pracovníky VODOVODU BABICKO.

V této souvislosti Vás žádáme o nahlášení stavu vašeho vodoměru (případně všech odběrných míst) na e-mail: vodne@vodovodbabicko.cz s uvedením:

1) vlastníka domu

2) adresy odběrného místa

3) čísla vodoměru

4) stavu vodoměru

Tyto informace, prosím, zasílejte v době od 3.5.2021 do 17.5.2021.

Případně je také možné se všemi uvedenými údaji nahlásit pomocí SMS na číslo 731 522 078.

Nebude-li v uvedeném období stav vodoměru nahlášen, bude odečet za uvedené období stanoven průměrem.

Děkuji, Bc. Ivo Podškubka, VODOVOD BABICKO