Dnes je neděle 09.08.2020 svátek má Roman
Mapa webu Tisk stránky

Poplatky

Poplatky od roku 2012, platnost aktuální

Správní poplatky

ověření podpisu

30,- Kč

 

ověření listiny

30,- Kč

Místní poplatky

za psa

60,- Kč

 

užívání veřejného prostranství

100,- Kč

 

provoz systému shromažďování,

500,- Kč

 

sběru, přepravy, třídění, využívání

 
 

a odstraňování komunálního

 
 

odpadu za osobu a rok                         1)

 
 

dtto za nemovitost sloužící k

500,- Kč

 

rekreaci (bez trvalého pobytu)              

 
 

nájem jednohrobu na 5 let

400,- Kč

 

nájem dvojhrobu na 5 let

600,- Kč

 

nájem urnového místa na 5let      

300,- Kč

 

jednorázový poplatek za přidělení nového urnového místa

500,- Kč

Doplňkové příjmy

ze vstupného

5% z tržby za vstupenky

 

z pronájmu majetku obce

viz nájemní smlouvy

 

pronájem stěny čekárny pro 

1.000,- Kč

 

reklamu (m2/rok)

 
 

pronájem KD- přízemí

1000,- Kč

 

pronájem KD- přízemí  vč. kuchyňky

1.200,-Kč

 

pronájem KD- přízemí, vč. kuchyňky a nádobí z II.NP

1.500,-Kč

 

pronájem KD- všechny prostory, vaření v 2.NP

2.000,-Kč + 500, -Kč

 

pronájem KD- II.NP

pronájem KD- kuchyně II.NP

1000,- Kč

 500,- Kč

Za provedené služby

kopírování A4

2,- Kč

 

hlášení MR - komerční cizí

50,- Kč

 

hlášení MR - komerční domácí

20,- Kč

1) Osoby starší 80 let a děti do 3 let sleva 200 Kč.

Schváleno na VZ ZO dne 15.12.2011 a doplněno 12.12.2012

Splatnost poplatku za svoz odpadu

Od 1.2 do 30.9. příslušného roku a to jednorázově nebo formou dvou splátek. Jednorázově je splatnost do 30.9. příslušného roku. V případě dvou splátek je první splátka splatná nejpozději 31.3. příslušného roku a druhá do 30.9. příslušného roku. Platby se provádí převodem - viz. níže nebo hotově v kanceláři OÚ Huštěnovice v pondělí a středu od 7.00 do 17.00 hodin.

Splatnost poplatku za psa

Od 1.2. do 31.5. příslušného roku a to jednorázově buď převodem z účtu - viz. níže nebo hotově v kanceláři OÚ Huštěnovice v pondělí a středu od 7.00 do 17.00 hodin.

Platba poplatku za svoz odpadu převodem z účtu

Číslo účtu: 5223721/0100 u Komereční banky Uherské Hradiště
Variabilní symbol:
číslo popisné  domu,  za který je placeno
Specifický symbol:
počet osob,  za které je placeno
Zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení osob,  za které je placeno    

Platba poplatku za psa převodem z účtu 

Číslo účtu: 5223721/0100 u Komereční banky Uherské Hradiště                                  

Variabilní symbol: číslo popisné domu

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Kopírování na kopírovacích strojích - černobílé kopie:

 

Formát A4 a menší jednostranně

2Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

4Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

3Kč/strana

Formát A3 oboustranně

6Kč/dvojstrana

 

 

Kopírování na kopírovacích strojích - barevné kopie:

 

Formát A4 a menší jednostranně

4Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

8Kč/strana

 

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

 

Osobní náklady za každou započatou hodinu vyhledávání

120Kč/osoba

Sazebník byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Huštěnovice dne 24. 3. 2010 usnesením č. 28. 

Zásady stanovení úhrady:

Výše úhrady se stanoví v souladu s nařízením vlády č. 173/ 2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o  svobodném přístupu k informacím, jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.  


Vodné kontakty  
                                                                                                                  

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Středa:  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

 

Adresa: 
Kudlovice č. 39, 687 03 Babice
e-mail: sdruzenibabicko@seznam.cz
 
IČ: 60369817
DIČ: CZ60369817
Bankovní spojení: Česká spořitelna Uherské Hradiště,
číslo účtu: 1543045349/0800
 
Předseda: Bc. Ivo Podškubka
telefon: 731 522 078
e-mail: sdruzenibabicko@seznam.cz
 
Ekonom: Renata Sedláčková
telefon: 731 261 170
e-mail: sdruzeni.sedlackova@seznam.cz

Pro občany

Kontakt

Obec Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice
Telefon: 572 585 135
Fax: 572 585 136
E-mail: hustenovice@hustenovice.cz
Více

Rezervace Huštěnovice Víceúčelové hřiště Huštěnovice

Nadcházející akce

Kalendář akcí

Počasí

Počasí online

Facebook