Pohřebiště

„Bože, co je to za zahrádku, z níž jde večer tolik světla? Lidé tu zapálili svíčky a vzpomínají na ty, které měli rádi. Kolik lidí už tady leží, co jsem znal. Jestli i k mému, až jednou – a zas tak dlouho to trvat nebude – přijde někdo aspoň malou svíčičku zapálit……“ /Z knížky Jdu Slováckem krásným II, autor Jiří Jilík/

   Zřízení hřbitova v Huštěnovicích bylo schváleno 22. června 1884, pozemky věnovali místní občané. Tehdejší dřevěnou ohradu ještě téhož roku provedl stavitel Josef Šaňák z Uherského Hradiště nákladem 700 zl. Do té doby se pohřbívalo ve Starém Městě.
   Budova márnice byla postavená až v roce 1949. Časem procházela stavebními úpravama, ale ty starší nejsou v kronikách zachyceny. V roce 2008 byla vyměněna střešní krytina, v roce 2011 byl proveden nátěr zdiva budovy a vyměněna okna, v následujícím roce 2012 dveře a vodárna. Dnes slouží jako technické zázemí pro správce hřbitova.
V roce 2004, za starostování Františka Čevely, proběhla velká rekonstrukce pohřebiště, kterou prováděla firma Stavebniny Kodrla. Bylo provedeno předláždění hlavních chodníků novou dlažbou a aby se stará neskladovala, pokládla se tak, že vznikly boční dlážděné chodníky v konečném stavu. Byly položeny kabely pro stožáry osvětlení a souběžně rozvod vody. Odstavná plocha pro kontejnery byla vydlážděna, upraven terén a výsadba nové zeleně byla provedena. Levá boční brána byla zazděna bílou cihlou a nyní je tam velký dřevěný kříž. Celková rekonstrukce přišla obec na 1.160.000 korun.


V roce 1987  došlo k dalším  úpravám. V pravé části hřbitova byl založen urnový háj s třiceti místy. V roce 2011, za starosty Aleše Richtra,  byl rozšířen o dalších 24 míst a byl prodloužen chodník k urnovým místům. V tomtéž roce bylo opraveno cihlové oplocení, nainstalované odpadkové koše. Byla zrekonstruovaná vstupní brána na hřbitov, nově omítnuta, železné části nově natřeny. Tyto práce prováděl správce hřbitova Jaroslav Sucháň s Františkem Vaverkou. Opravy činily 90.000 Kč.
   Místo posledního odpočinku je pěkně upravené, čisté. Správcem hřbitova je od roku 1999 Jaroslav Sucháň, který udržuje rovněž hroby kněží. Na našem hřbitově najdete velice málo hrobových míst, o které se nikdo nestará. Můžeme se přesvědčit o dušičkách, svíčky nechybí skoro na žádném posledním místě odpočinku.
   Před Jaroslavem Sucháněm dlouhá léta byl hrobníkem pan František Havala, krátkou dobu František Ondrašík. Na huštěnovickém hřbitově je evidováno 315 hrobových míst, z toho pouze jeden jednohrob, ostatní jsou dvojhroby, jedna hrobka. V roce 2012 byl na hřbitově v pravé části  vybudován nový chodník. Na pracech se podíleli pracovníci obecního úřadu Svatopluk Býček, Miroslav Kryška, správce Jaroslav Sucháň a František Vaverka. V současné době je tak možné přidat dalších 38 hrobových míst, to je po 19 místech na každé straně chodníku. Rozptylové místo u nás není.
   Hroby jsou pronajímány obecním úřadem na dobu pěti let, s poplatkem 600 Kč na celou dobu. Několik hrobů si občané koupili ještě za života.
   Před hřbitovem do roku 2008 byly vzrostlé lípy, tyto ale musely být vykáceny z bezpečnostních důvodů. několik volebních období bylo diskutované o parkovišti a chodníku ke hřbitovu. V letošním roce starostovi Aleši Richtrovi se podařilo konečně věc dotáhnout ke zdárnému konci, tj. v roce 2013, a prostranství před hřbitovem se dočkalo změn. Je vybudované nové parkoviště, příjezdová cesta a zároveň byl vybudovaný nový chodník podél hlavní komunikace až na začátek obce. Zároveň byla vybudovaná nová autobusová zastávka.
V roce 1917, na popud starosty obce Jana Býčka z č.p. 11, byla vyhlášena sbírka na Pomník obětem z 1. světové války. Svěcení kamenného Pomníku padlých hrdinů se konalo 20. května 1923. Zhotovil jej akademický sochař Julius Pelikán z Olomouce za třináct tisíc korun, také za příspění obce. Stojí v čele hřbitova a znázorňuje klečící matku s dítětem pod křížem. V roce 1966 byl pomník opraven. Velké opravy se pomník dočkal v roce 2007, za starostování Jarmily Ulmanové. Restaurování provedla firma Kámen Zdeněk Habáň. V dolní části se nachází deska se jmenným seznamem padlých hrdinů s rokem jejich úmrtí. Pomník je v majetku obce.
   V pravo u vstupní brány stojí kamenný kříž z roku 1878, který nechala postavit rodina Hastíkova z č.p. 117.


Budova márnice  z roku 1949 byla několikrát opravovaná. V roce 2006 byly opraveny chodníky a provedena nová výsadba zeleně, v roce 2008 byla vyměněna střešní krytina, v roce 2011 byla provedena oprava hlavní brány.
V roce 1987 byl založen urnový háj a v roce 2011 rozšířen o dalších 20 míst.