Vyhlášky, nařízení, důležité zákony

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 525/2004 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Obecně závazná vyhláška číslo 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2023 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství