Vydané publikace

  • Jindřich Erazim Vitásek sepsal nejstarší dějiny obce v kronice s názvem “Nástin dějin obce Huštěnovic” v roce 1878.
  • Dr. Josef Hubáček sepsal a vydal historii obce s názvem “Kronika slovácké vesnice Huštěnovice”, v roce 1957.
  • Alena Bazalová sepsala kroniku hodů od roku 1923 do roku 2003 u příležitosti 80. výročí, s názvem “Slovácké hody s právem”, v roce 2003.
  • Otakar Neoral sepsal „Od minulosti k současnosti v huštěnovské farnosti“, v roce 2010.
  • Mgr. Radovan Jančář sepsal „Generál věrný svému císaři“, v roce 2016.
  • Alena Bazalová, Mgr. Jakub Veselý sepsali k výročí obce „Huštěnovice v osmi stoletích“, v roce 2020.