Zahrádkáři


Již mnohem dříve, před založením  ČZS, působil v naší obci zahrádkářský kroužek. Tento v roce 1956 měl 65 členů. Hlavním organizátorěm byl především P. Richard Němčák a  Augustin Hnátek. Jejich činností bylo především roubování a ošetřování stromů, pořádání přednášek, zájezdů a práce se školáky. Po založení celostátní organizace byl tento kroužek převeden do Českého zahrádkářského svazu. 
V naší obci byla MO ČZS založena v roce 1958. Činnost zahrádkářů je směřovaná  k jejich pěstitelským  aktivitám, pro občany  zajišťují objednávky sadby brambor, hnojiv, a jiných potřeb pro zahrádkáře. Občas se uskuteční odborné přednášky o ošetřování a stříhání ovocných stromů. 
V letní sezoně se v moštárně  zpracovávalo ovoce na mošt, byla k dispozici i sušírna ovoce nebo  kotel na vaření  povidel. Provoz byl přerušen, protože zařízení je opotřebované a budova potřebuje  generální opravu.

Činnost v současné době není nějak vyjímečná. Po několika letech občané se vrací k moštování ovoce a využívají tak zařízení Českého svazu zahrádkářů. Prostory objektu jsou opravovány k dalšímu využití. Každoročně se koná v dubnu výstava vín v kulturním domě.

23. února 2014 členové ČSZ zvolili nový výbor na následující období. Ze zdravotních důvodů se stávající předseda Otakar Neoral vzdal kandidatury. Panu Jaroslavu Drábkovi za jeho dlouholeté členství a různé funkce v organizaci, u příležitosti jeho 77. narozenin, bylo uděleno čestné uznání.

Složení výboru ČSZ od roku 2016

předseda                                       Tomáš Kryška                              
členovéFrantišek Vaverka
členovéMilan Dvořáček 
Kontrolní komise
předsedaJaroslav Sucháň

8-1.jpg
10.jpg
11-2.jpg
12-1.jpg