Povodňový plán obce

Obec Huštěnovice má zpracován DIGITÁLNÍ POVODŃOVÝ PLÁN. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.