Knihovna

Místní knihovna Huštěnovice

687 03, čp. 92
Knihovnice: Irena Hlavačková
Email: knihovnahustenovice@seznam.cz

Výpůjční doba:
Pondělí 15.00 – 18.00 hodin
V době školních prázdnin je knihovna uzavřena.

Knihovna se nachází v prostorách budovy Obecního úřadu Huštěnovice, má samostatný vchod. Knihovna čítá kolem šesti tisíc knih. Počet se mění podle počtu nakoupených a vyřazených knih.

Knihy jsou rozděleny na beletrii, detektivky, romány, povídky, poezii, a část naučnou. Část dětská na knihy pro děti a mládež, pohádky, říkadla a časopisy pro děti a dospělé.

Pro lepší vyhledávání knih je k dispozici  ON-LINE KATALOG

PRO DALŠÍ INFORMACE KLIKNĚTE:

www.knihovnahustenovice.webk.cz