Pamětní stromy

LÍPA SVOBODY“ – časté označení památných, pamětních a významných stromů vysazovaných ve 20. století především u příležitosti výročí založení Československé republiky, k 50. výročí v roce 1968 nebo při oslavách osvobození konce druhé světové války.

            Po převratu v roce 1918 přišla výzva, aby se na náměstích a návsích našich obcí vysazovaly „Lípy svobody“. Také u nás obecní zastupitelstvo na jaře roku 1919 přijalo usnesení a shodlo se, že Lípa svobody bude vysazena u staré školy (dnešní obecní úřad). Stalo se tak 28. října 2019. Proslov měl JUDr. Alois Křečan, advokát z Uherského Hradiště. Lípa svobody velmi utrpěla při bouři v roce 2004, poté znovu v roce 2008. Přestože byla ošetřovaná, živořila, až musela být po devadesáti letech 5. října 2009 z bezpečnostních důvodů odstraněna.

Mezi obecním úřadem a kostelem sv. Anny stojí „ŠVEHLOVA LÍPA“, zasazená 28. října 1934

V Huštěnovicích byl při příležitosti 15. výročí státnosti vysazen druhý pamětní strom, a to „Švehlova lípa“. Je symbolem soukromého zemědělství, symbolem nezlomné víry ve vlastní síly, na počest ministerského předsedy tří československých vlád Antonína Švehly. V roce 100. výročí ČSR, 16. června 2018, za účasti rodáků, byl u Švehlovy lípy odhalen Pamětní kámen.        

            Zápis v Pamětní knize obce Huštěnovice, rok 1934 str. 57: „Dne 28. října zasadil Dorost republikánské strany na návsi mezi starou školou a kostelem Švehlovu lípu za účasti i jiných místních spolků, organizací, místního i okolního obyvatelstva. Na tomto prostranství hodlá Dorost republikánské strany zříditi malý sad, který by mohl býti pěknou ozdobou obce.“ V Kronice školní, školní rok 1933-1934 čteme: „28. říjen oslaven besídkou. Proslov měl řídící učitel František Valenta, recitace básní, Hymny, sehrána loutková hra Domovina s výtěžkem 108,80 Kč, kterýž obnos byl darován okresní péči a mládeži v Uh. Hradišti.“

Blíže k soše sv. Jana Nepomuckého byla „LÍPA – SYMBOL STÁTU“ zasazená 28. října 1968. Výzvu k celostátnímu vysazování lip tehdy navrhl Sbor ochrany přírody při Národním muzeu v Praze. Tato lípa byla ovšem při úpravách parku zkácena. V Pamětní knize obce Huštěnovice, rok 1968, str. 219 čteme:

V místech vykácené lípy z roku 1968 je vysazena na počest výročí vyhlazení obce Lidice v červnu 1987 „LÍPA MÍRU členkami místní organizace Svazu žen. ČSŽ svoji činnost ukončil v 90. letech.

           

Dne 24. července 2010, při příležitosti oslav 790. výročí od založení obce Huštěnovice, byla vysazena před obecním úřadem „PAMÁTNÍ LÍPA“, která nahradila Lípu svobody z roku 1919.


V neděli 28. října 2018 jsme vzpomněli v Huštěnovicích sté výročí, kdy se zrodil československý stát. Dnes se na události a osobnosti této přelomové doby díváme s hrdostí, obdivem, úctou a pokorou. Masaryk a jeho spolupracovníci, tito „Muži 28. října“, postavili pilíře naší samostatnosti, svobody a demokracie. Je to cenný odkaz tradice, k níž se rádi hlásíme. Uplynulých sto let bylo velmi důležitých pro naši budoucnost, hrdost a sebevědomí. Popřáli jsme našemu státu a občanům uhájit odkaz předků na dalších sto let. Po odeznění státní hymny žáci ZŠ zazpívali nejoblíbenější píseň našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ a starosta obce pronesl slavnostní projev.

            Vysazení „LÍPY SVOBODY“ se ujal současný starosta obce Aleš Richtr, bývalí starostové Jarmila Ulmanová a František Čevela, zastupitelé obce, občané a děti. Každý rok za uplynulých sto let byl důležitý a měl svůj význam. Společně s dětmi bylo symbolicky rozsvíceno sto lampionů – sto světýlek pro republiku, představujících každý jeden rok.

            Průvod se vydal k rodnému domu legionáře Antonína Smětáka, kde byla položena kytice květů. Kytice byla kladena také u Pomníku obětem v 1. světové válce na hřbitově, kde je rovněž Pamětní deska generála Rudolfa Králíčka. Oslavy byly ukončeny u muzea ohňostrojem a občerstvením pro všechny účastníky.