Sdružení rodičů

V roce 2018 byl neformálně založen spolek Sdružení rodičů v Huštěnovicích. Činnost sdružení by měla vést k efektivnější komunikaci rodičů s vedením školy, podpořit všestrannou spolupráci a také umožnit diskuzi rodičů a pedagogů o měnících se požadavcích na vzdělávání. Svolavatelkami byla Eliška Dudešková a Monika Kopčilová. Do výboru byla zvolena Boglárka Struhár, Hana Dvořáčková a Petr Straka.

Mezi mnoha tématy byly stěžejními pro činnost sdružení prezentace zdravé a domácí stravy na školních a obecních akcích, moderní přístupy ve vzdělávání dětí i rodičů nebo podíl na smysluplném volnočasovém vyžití dětí na území naší obce.

První akcí uspořádanou rodiči z místního sdružení se stal piknik k ukončení školního roku 2017/2018 v zahradě mateřské školy. Ve školním roce 2018/2019 členové sdružení prodávali za symbolické ceny domácí dobroty a sirupy dětem na dětském karnevalu. Výtěžek přispěl na nadstandardní aktivity pro děti místní základní školy. Od dubna 2019 jsou v základní škole zorganizovány besedy s dětskou psycholožkou Mgr. Hanou Dvořáčkovou.

V rámci oslav Dne dětí se spolek podílel na organizaci druhého ročníku dětského cyklozávodu a ve spolupráci se zástupci obce byly zajištěny pěkné ceny pro účastníky. V září 2019 sdružení představilo jablečné speciality na tradičním moštování s koštem burčáku a rozšířilo tak nabídku občerstvení, což uvítali nejen rodiče malých dětí, ale i ostatní účastníci této akce.

Ve spolupráci se zahrádkáři jsou konány před moštárnou burzy sazenic a výpěstků. V budoucnu by se Sdružení rodičů chtělo i nadále podílet na těchto typech aktivit v rámci obce a obohatit tak zdejší komunitní život.