Červený kříž

Současnost a historie ČČK

Složení výboru MS Českého červeného kříže Huštěnovice

Předseda     Smýkalová Ludmila       
JednatelČechmánková Ilona
PokladníkMaňásková Helena
Členky výboruBazalová Zuzana, Blahová Věra
Číhalová Radka, Havlíková Zdeňka
Šuranská Jitka, Kročová Jitka
Ulmanová Jarmila, Zezulová Helena
Malíková Kristýna, Kryšková Jana

Z historie ČČK Huštěnovice

Místní skupina Českého červeného kříže Huštěnovice byla založena v roce 1952, o což měli zásluhu zdravotníci učitelka Antonie Korvasová a František Kanyza.

Jediný zápis o MS ČČK je v Pamětní knize obce Huštěnovice pouze na straně 175. Těžko se získávají informace o založení a činnosti. Do roku 1961 nejsou žádné dokumenty nebo o nich zatím nevíme. Od roku 1961 jsou ovšem zápisy neúplné nebo žádné. O hospodaření skupiny doklady se nezachovaly vůbec, jen z posledních let. Nemůžeme s jistotou určit pokladníky ani další členy výboru ČČK. Víme jen, že od roku 1983 pokladníkem byla do dubna 2001 Ludmila Smolíková. Víme, že jako první předsedkyně ČČK Huštěnovice byla učitelka Antonie Korvasová, po ní Vojtěch Hasmanda.

  • od roku 1961 do roku 1965 František Kanyza
  • od roku 1966 do roku 1968 Růžena Varmužová
  • od roku 1969 do roku 1983 Štěpán Ondrůšek
  • od roku 1984 do roku 1990 Růžena Varmužová
  • od roku 1991 do roku 2006 Jarmila Ulmanová
  • od roku 2006                     Ludmila Smýkalová

Po několikaleté nečinnosti začal v květnu roku 2001 pracovat výbor ve složení: předsedkyně – Jarmila Ulmanová, jednatelka – Alena Bazalová, pokladník – Věra Blahová, členka výboru – Helena Zezulová, Jena Čechmánková. Do revizní komise MS  byla zvolena Zuzana Bazalová a Zdeňka Havlíková. V roce 2002 výbor doplnila Jana Kryšková a Eleonora Kadarová. Jako desítkářka pracovala Jiřina Krátká, Dana Vaverková, Marie Korvasová, Antonie Blahová a Františka Býčková.