Prohlášení o přístupnosti

Obec Huštěnovice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:
www.hustenovice.cz

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže. Jedná se zejména o videa vkládaná do textů, která nemají textové titulky. Dále jsou zde některé informace nabízeny jako dokumenty většinou ve formátu PDF, které lze zobrazit buď přímo prostřednictvím internetových prohlížečů, nebo pomocí volně dostupných programů např. Adobe Acrobat Reader. Některé dokumenty mohou být také ve formátu DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX a ODS, které lze zobrazit pomocí běžných textových nebo tabulkových editorů např. MS Office, Libre Office apod. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 10. 08. 2020
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 10. 08. 2020

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Obec Huštěnovice má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

OBEC HUŠTĚNOVICE
HUŠTĚNOVICE 92
687 03 BABICE

Tel: 572 585 135
hustenovice@hustenovice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz