Poplatky

Správní poplatkyověření podpisu50,- Kč
 ověření listiny30,- Kč
Místní poplatkyza psa/ rok60,- Kč
 užívání veřejného prostranství100,- Kč
 poplatek za odpad/osoba/rok700,- Kč
 poplatek za nemovitost bez osoby s trvalým bydlištěm700,- Kč
 sleva z poplatku za odpad pro seniory nad 80let 200,- Kč
 nájem jednohrobu na 5 let400,- Kč
 nájem dvojhrobu na 5 let600,- Kč
 nájem urnového místa na 5let      300,- Kč
Doplňkové příjmyze vstupného5% z tržby za vstupenky
 z pronájmu majetku obceviz nájemní smlouvy
 Pronájem KDpřízemí – sál včetně kuchyně2.200,-Kč
 Pronájem KDpřízemí – sál včetně kuchyně a doplnění nádobí2.500,-Kč
 Pronájem KDpatro – sál včetně kuchyně bez vaření2.000,-Kč
 Pronájem KDpatro – sál včetně kuchyně a vaření3.000,-Kč
 Pronájem KDcelý KD – bez vaření3.000,-Kč
Pronájem KDcelý KD – včetně vaření4.000,-Kč
Pronájem KDsmuteční hostina – přízemí1.500,-Kč
Pronájem KDsmuteční hostina – patro1.000,-Kč
Za provedené službykopírování – za jednu stranu formátu A42,- Kč
 hlášení MR – komerční cizí50,- Kč
 hlášení MR – komerční domácí20,- Kč

Splatnost poplatku za svoz odpadu

Od 1.2 do 30.9. příslušného roku. Platby se provádí převodem – viz. níže nebo hotově v kanceláři OÚ Huštěnovice v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin.

Splatnost poplatku za psa

Od 1.2. do 31.5. příslušného roku a to jednorázově buď převodem z účtu – viz. níže nebo hotově v kanceláři OÚ Huštěnovice v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin.

Platba poplatku za svoz odpadu převodem z účtu

Číslo účtu: 5223721/0100 u Komerční banky Uherské Hradiště
Variabilní symbol:
číslo popisné  domu,  za který je placeno
Specifický symbol:
počet osob,  za které je placeno
Zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení osob,  za které je placeno    

Platba poplatku za psa převodem z účtu 

Číslo účtu: 5223721/0100 u Komereční banky Uherské Hradiště                                  

Variabilní symbol: číslo popisné domu

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kopírování na kopírovacích strojích – černobílé kopie: 
Formát A4 a menší jednostranně2Kč/strana
Formát A4 a menší oboustranně4Kč/dvojstrana
Formát A3 jednostranně3Kč/strana
Formát A3 oboustranně6Kč/dvojstrana
Kopírování na kopírovacích strojích – barevné kopie: 
Formát A4 a menší jednostranně4Kč/strana
Formát A4 a menší oboustranně8Kč/strana
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 
Osobní náklady za každou započatou hodinu vyhledávání120Kč/osoba

Sazebník byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Huštěnovice dne 24. 3. 2010 usnesením č. 28. 

Zásady stanovení úhrady:

Výše úhrady se stanoví v souladu s nařízením vlády č. 173/ 2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o  svobodném přístupu k informacím, jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.  


Vodné kontakty                                                                                                                    

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Středa:  8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Adresa: 
Kudlovice č. 39, 687 03 Babice
e-mail: sdruzenibabicko@seznam.cz 

IČ: 60369817
DIČ: CZ60369817
Bankovní spojení: Česká spořitelna Uherské Hradiště
číslo účtu: 1543045349/0800 

Předseda: Bc. Ivo Podškubka
telefon: 731 522 078
e-mail: sdruzenibabicko@seznam.cz 

Ekonom: Renata Sedláčková
telefon: 731 261 170
e-mail: sdruzeni.sedlackova@seznam.cz