Sběrný dvůr

Sběrné místo tříděných odpadů obce Huštěnovice 

Sběrné místo tříděných odpadů Obce Huštěnovice bylo zřízeno v roce 1995 a bylo jedno z prvních sběrných míst tříděného odpadu ve Zlínském kraji. Od založení sběrného místa byl správcem Antonín Střítecký a poté správcovství sběrného místa převzal Josef Smýkal. V roce 2011 správcovství převzali zaměstnanci Obce Huštěnovice, kteří tuto činnost vykonávají v rámci své pracovní doby. V květnu 2011 bylo sběrné místo kompletně rekonstruováno a bylo zjištěno, že nebylo nikdy řádně zkolaudováno, což bylo provedeno až v roce 2012.

Žádáme občany, aby své odpady důsledně třídili a do komunálního odpadu ukládali pouze co nejmenší množství odpadů. 70% odpadů je možné třídit. Dále je ve sběrném dvoře umístěn kontejner na trávu a plevel, kde je možné tyto suroviny ukládat bezplatně. Je přísně zakázáno do tohoto kontejneru ukládat dříví, větve, pařezy stromů, keře.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ MÍSTO, ZÁKAZ PLATÍ I PRO UKLÁDÁNÍ ROSTLINNÉHO ODPADU ZA SBĚRNÝ DVŮR!!

PROVOZNÍ DOBA
středa    14:00 – 15:30 hod.
sobota     9:00 – 11:00 hod.


20. 04. 2024 – znovu otevření sběrného dvora
01. 05. 2024- sběrný dvůr uzavřen
08. 05. 2024- sběrný dvůr uzavřen
03. 07. 2024- sběrný dvůr uzavřen

28. 09. 2024- sběrný dvůr uzavřen
16. 11. 2024- sběrný dvůr uzavřen

23. 11. 2024-naposled otevřeno v roce 2024

Sběr nebezpečného odpadu
bude ve středu 29.5.2024 od 14.00 do 15.30 hod. ve sběrném místě.

Svoz plastového odpadu 2024

29.01., 26.2., 25.3., 29.4, 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 30.9., 29.10., 25.11., 30.12.,

Poplatek za uložení
Komunální odpad, stavební suť, beton:   kolečka nebo pytel 10 Kč/ks, kára 20 Kč/ks, vozík 100 Kč/ks
Elektrospotřebiče (televize, monitory, PC, tiskárny, rádia, ledničky, pračky, vysavače, kuchyňské spotřebiče) –  zdarma
Pet lahve v pytlích – zdarma
Sklo  –   zdarma
Papír –  zdarma

Svoz komunálního odpadu je každý lichý týden v úterý.

Provozní řád sběrného místa tříděného odpadu obce Huštěnovice

  1. Odpad lze ukládat pouze za přítomnosti správce sběrného místa.
  2. Původce odpadu se musí řídit pokyny správce sběrného místa Obce Huštěnovice.
  3. Původce odpadu oznámí správci sběrného místa druh přivezeného odpadu a uloží jej  podle jeho pokynů na příslušné místo.
  4. Manipulaci a uložení odpadu provádí původce odpadu sám, bez pomoci správce.
  5. Odpad musí být tříděný. Správce sběrného místa zkontroluje obsah přepravních obalů, v případě,že není schopen posoudit obsah v celém jeho objemu, má právo nařídit původci odpadu vyprázdnit přepravní obal na určeném místě a poté původce odpadu sám roztřídí obsah dle pokynů správce a umístí jej do příslušné nádoby.
  6. Stavební materiál a suť se ukládá do příslušné nádoby bez obalu.
  7. V případě, že původce neuposlechne pokyny správce sběrného místa, je správce oprávněn odpad od původce nepřijmout.
  8. Původce odpadu je povinen zaplatit poplatek za uložení odpadu dle příslušného ceníku.
  9. Ukládat odpad mimo sběrné místo je v celém katastru obce Huštěnovice přísně zakázáno.