Úřední deska

Text oznámení Vyvěšeno dne: Zveřejnění do dne:
51/2024 – Dokumenty – Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty pro dokončení stavby „Stavební úpravy místní komunikace Dolní konec, Huštěnovice“ Příloha: MK-Dolni-konec.pdf 24. 07. 2024 09. 08. 2024
49/2024 – Dokumenty – Volby do zastupitelstev krajů-počet členů OVK, počet a sídlo volebních okrsků, jmenování zapisovatele OVK Příloha: volby-kraj-2024.pdf 22. 07. 2024 22. 09. 2024
48/2024 – Dokumenty – Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení „Stavební úpravy místní komunikace ulice Ke hřišti I, Huštěnovice“ Příloha: MK-Ke-hristi-I.pdf 18. 07. 2024 03. 08. 2024
47/2024 – Dokumenty – Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení „Stavební úpravy místní komunikace Náves I, Náves II, Huštěnovice“ Příloha: MK-Naves-I.-a-Naves-II.pdf 18. 07. 2024 03. 08. 2024
46/2024 – Dokumenty – Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/55 – realizace výstavby RD a asfaltové komunikace vč. ZTV Huštěnovice-Předbraní Příloha: OOP-Zlinsky-kraj-Predbrani.pdf
OOP-Zlinsky-kraj-Predbrani-mapka.pdf
16. 07. 2024 01. 08. 2024
45/2024 – Dokumenty – Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice Příloha: usneseni-z-10-verejneho-zasedani.pdf 16. 07. 2024 01. 08. 2024
44/2024 – Dokumenty – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – veřejně přístupná účelová komunikace ul. Předbraní v Huštěnovicích Příloha: OOP-Predbrani.pdf 16. 07. 2024 01. 08. 2024
38/2024 – Dokumenty – Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje Příloha: Verejna-vyhlaska-doruceni-navrhu-aktualizace-c.-3-Zasad-uzemniho-rozvoje-Zlinskeho-kraje.pdf 21. 06. 2024 30. 07. 2024
Text oznámení Vyvěšeno dne: Zveřejnění do dne:
50/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 9 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: Schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-9.pdf 24. 07. 2024 31. 01. 2025
43/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválený závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 2023 Příloha: obec-priloha.pdf
obec-rozvaha.pdf
obec-vykaz-FIN.pdf
obec-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf
Schvaleny-zaverecny-ucet-obce-Hustenovice-za-rok-2023.pdf
zprava.pdf
zs-a-ms-priloha.pdf
zs-a-ms-rozvaha.pdf
zs-a-ms-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf
12. 07. 2024 31. 07. 2025
42/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 8 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: Schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-8.pdf 12. 07. 2024 31. 01. 2025
40/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 7 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: Schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-7.pdf 24. 06. 2024 31. 01. 2025
32/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 6 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: Schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-6.pdf 13. 06. 2024 31. 01. 2025
19/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 5 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-5.pdf 14. 05. 2024 31. 01. 2025
18/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 4 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-4.pdf 14. 05. 2024 31. 01. 2025
17/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 3 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-3.pdf 09. 05. 2024 31. 01. 2025
9/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 2 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-2.pdf 08. 04. 2024 31. 01. 2025
3/2024 – Dokumenty k rozpočtu – Schválené rozpočtové opatření číslo 1 k rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: Schvalene-rozpoctove-opatreni-cislo-1.pdf 31. 01. 2024 31. 01. 2025
79/2023 – Dokumenty k rozpočtu – Schválený rozpočet obce Huštěnovice na rok 2024 Příloha: Schvaleny-rozpocet-obce-Hustenovice-na-rok-2024.pdf 19. 12. 2023 31. 01. 2025
78/2023 – Dokumenty k rozpočtu – Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Huštěnovice na roky 2025 a 2026 Příloha: Schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-Hustenovice-na-rok-2025-a-2026.pdf 19. 12. 2023 31. 01. 2025
Text oznámení Vyvěšeno dne: Zveřejnění do dne:
14/2024 – Veřejnoprávní smlouvy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Huštěnovice pro Římskokatolickou farnost Huštěnovice Příloha: VPS-Farnost.pdf 16. 04. 2024 31. 12. 2027
10/2024 – Veřejnoprávní smlouvy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Huštěnovice – TJ Sokol Huštěnovice Příloha: VPS-TJ-Sokol.pdf 08. 04. 2024 31. 12. 2027
49/2023 – Veřejnoprávní smlouvy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Huštěnovice Římskokatolické farnosti Huštěnovice Příloha: VPS-Farnost-Hustenovice.pdf 07. 07. 2023 31. 12. 2026
19/2023 – Veřejnoprávní smlouvy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Huštěnovice-TJ Sokol Příloha: VPS-TJ-Sokol-2023.pdf 31. 03. 2023 31. 12. 2028
39/2022 – Veřejnoprávní smlouvy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Huštěnovice – Římskokatolická farnost Příloha: investicni-dotace-Farnost.pdf 12. 07. 2022 31. 12. 2025
13/2022 – Veřejnoprávní smlouvy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Huštěnovice v roce 2022 pro TJ Sokol Huštěnovice Příloha: VPS-TJ-Sokol.pdf 25. 03. 2022 31. 01. 2026
55/2021 – Veřejnoprávní smlouvy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Huštěnovice Římskokatolické farnosti Huštěnovice Příloha: VPS-farnost.pdf 01. 10. 2021 31. 12. 2024
14/2021 – Veřejnoprávní smlouvy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Huštěnovice – TJ Sokol Huštěnovice Příloha: VPS-TJ-Sokol.pdf 12. 04. 2021 31. 12. 2024