Muzeum

Muzeum  Huštěnovice

Poslední červencový den 2011 bylo otevřeno v Huštěnovicích muzeum. Snaha o založení muzea se datuje o čtyři roky dříve, kdy s nápadem přišla kronikářka obce. Kromě dárců, do samotného budování muzea od března letošního roku se zapojila dvacítka dobrovolníků – muzejníků.
Činnost muzea je zaměřena na shromažďování a uchovávání muzejních předmětů, dokumentaci života v obci a prezentaci na veřejnosti. Zavazujeme se, že žádná darovaná věc nebude prodána, je majetkem  obce, kromě zapůjčených artefaktů, dle přání dárců.
 Návštěvníci si mohou prohlédnout vybavení kuchyně a jizby z dvacátých až padesátých let minulého století. V další místnosti jsou předměty, které se používaly k hospodářské a řemeslné činnosti a pracem v domácnosti. V další části je fotografická historie obce a popis součástí huštěnovského kroje. Své místo v muzeu má současná šiřitelka lidových tradic, košíkářka Hana Špalková,  akademický sochař Jiří Kaňovský nebo zesnulý akademický malíř Antonín Sládek.
 Neopomenuli jsme ani na archeologické nálezy v katastru obce. Muzeum archeologických nálezů bylo v Huštěnovicích otevřeno v roce 1934, ale už v roce 1939 bylo zrušeno a vykopávky převezeny do Uherského Hradiště a na Velehrad.
 V muzeu máme sbírku kraslic z celého světa, kterou věnovala Muzejnímu spolku krasličářka Eva Temelová. Své nezastupitelné místo má huštěnovický kroj. 
Prostory muzea poskytneme ke krátkodobým výstavám a jiným kulturním akcím pro školní děti a širokou veřejnost.

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vzniku muzea – Aleně a Bohuslavu Bazalovým, Evě a Milanu Dvořáčkovým, Petře a Milanu Valentovým, Editě a Antonínu Šímovým, Táně a Petru Smětákovým, Pavle a Pavlovi Černíkovým, Antonii Blahové, Miladě Veselé, Antonii Škrabalové, Ireně Hlavačkové, Lence Zlámalíkové, Marii Hoferkové, Marii Kierykové,  Růženě Knichalové, Františku Čevelovi, Aleši Richtrovi, Martinovi Richtrovi, Josefu Richtrovi.
Velký dík patří všem dárcům, kteří věnovali poklady,  bez nichž by muzeum nevzniklo.

Současné vedení muzejního spolku:
Předsedkyně: Alena Bazalová
Členky výboru: Pavla Černíková, Edita Šimová, Antonie Blahová, Taťána Smětáková, Anna Smětáková, Ivana Smětáková, Antonie Škrabalová, Vlasta Adamíková, Jarmila Vašíčková

Těšíme se na Vaši návštěvu

NÁVŠTĚVNÍ DOBA – KVĚTEN AŽ ZÁŘÍ
NEDĚLE      15 – 17 HODIN

nebo dle  domluvy
572 585 135    
e-mail: alenabazalova@seznam.cz
737 719 600

PLÁN ČINNOSTI MUZEA HUŠTĚNOVICE NA ROK 2024

SOBOTA  23. BŘEZEN VELIKONOCE V MUZEU, VYNÁŠENÍ MORENY
SOBOTA   NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA
NEDĚLE  5. KVĚTENZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA
NEDĚLE12. KVĚTENDEN MATEK – v 15 hodin
SOBOTA  1. ČERVENVÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ A MUZEÍ /10-17 hod./
NEDĚLE  2. ČERVENBESEDOVÁNÍ V MUZEU – v 15 hodin
SOBOTA  8. ČERVEN      ZÁJEZD MUZEJNÍHO SPOLKU
NEDĚLE  7. ČERVENECBESEDOVÁNÍ V MUZEU – v 15 hodin
SOBOTA 1. ZÁŘÍBESEDOVÁNÍ V MUZEU – v 15 hodin
SOBOTA14. ZÁŘÍSETKÁNÍ RODÁKŮ
SOBOTA14. ZÁŘÍKOŠT BURČÁKU A MOŠTOVÁNÍ
PONDĚLÍ 28. ŘÍJENVÝROČÍ STÁTNOSTI – OHŇOSTROJ, LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
SOBOTA16. LISTOPADKATEŘINSKÉ HODY
SOBOTA 7. PROSINECVÁNOČNÍ JARMARK S BETLÉMEM A ZVÍŘÁTKY