Kronika obce

V Huštěnovicích si občané váží své historie a poctivě ji kronikáři ručně zapisují.