Symboly obce

Huštěnovice /původně Nový Dvůr/

     Huštěnovice jsou osadou velmi starého založení. Její existence je doložena již k roku 1220 a po celé feudální období náležela velehradskému klášteru. Na katastru dnešní obce nenajdeme významnějších historických památek. Kostel sv. Anny, jenž je jinak dominantou, je novodobého založení. V pečetním poli obecní pečeti, pocházející patrně z konce 18. století, je zobrazena hrotem vzhůru radlice mezi dvěma stromy. Stejný obraz vidíme na nejstarším razítku obce. Až na novějším razítku z období první republiky se objevuje nový obraz – pluh a za ním tři klasy, vše roubeno ratolestmi /srov.: J. Čoupková, Vesnické pečetě v okrese Uherské Hradiště I., Slovácko 1998, s. 202 a 206/.

            Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek v Praze udělil dne 5. února 2004 obci Huštěnovice nový znak a prapor. Znaku dominuje v modrém štítě zlatá uťatá lípa, dole podložená pluhem s koly a nahoře provázená vpravo tlapatým křížem (připomínka dlouhodobé příslušnosti vesnice ke klášternímu velehradskému panství – motiv kříže je hlavní figurou znaku kláštera) a vlevo lilií se dvěma vyrůstajícími růžemi se zlatými semeníky (atribut sv. Anny Samotřetí), vše stříbrné. Prapor je modrý list se žlutou uťatou lípou podloženou bílým pluhem s koly. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrá barva znázorňuje řeku Moravu. Barvy byly zvoleny s ohledem na zažité heraldické postupy a zvyklosti. Z popisovaných sfragistických památek vycházel autor návrhů nových huštěnovických obecních symbolů heraldik Miroslav J. Pavlů. 

 Zlatý erb 2012