Dnes je neděle 09.08.2020 svátek má Roman
Mapa webu Tisk stránky

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle Zákona 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Huštěnovice

 • Status: obec
 • Kraj: Zlínský
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
 • Pověřená obec: Uherské Hradiště
 • Katastrální území: 660 ha
 • Počet obyvatel ČR k 1.1.2020: 972, (499 mužů, 473 žen)
 • Počet cizinců k 1.1.2020: 8 z toho 6 trvalý pobyt, 2 přechodný pobyt, (5 muži, 3 ženy)
 • Zeměpisná šířka a délka: 49°6'29.320"N, 17°27'50.952"E 
 • Nadmořská výška: 181,5 m.n.m.
 • Pošta: Ne (687 03 Babice)
 • Zdravotnické zařízení: Ano, Dětský lékař
 • Lékárna: Ne
 • Policie: Ne
 • Škola: Ano, ZŠ a MŠ
 • Vodovod: Ano
 • Plynofikace: Ano
 • Kanalizace, ČOV: Ano

2. Důvod a způsob založení

Obec Huštěnovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Huštěnovice.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Seznam kontaktů

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova obecního úřadu v Huštěnovicích, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, GPS: 49°6'29.320"N, 17°27'50.952"E 

4.3. Úřední hodiny

Pondělí, středa 7.00 - 17.00

4.4. Telefonní čísla

572 585 135

4.5. Faxové číslo

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální internetové stránky obce Huštěnovice: www.hustenovice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

hustenovice@hustenovice.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta@hustenovice.cz

4.9. ID datové schránky

 escbnnv

5. Bankovní spojení

5223721/0100 KB Uherské Hradiště

6. IČO

00290971

7. DIČ

Ne

8. Rozpočet

Rozpočet 2020

9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Huštěnovicích

Název a adresa:

Obecní úřad Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice

Telefon: 572 585 135

e-mail: hustenovice@hustenovice.cz

Informace se zveřejňují:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • na informačních tabulích (v budově OÚ, vývěsní skříňka u obchodu renta a u telefoní budky)

10. Příjem žádostí a další podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Formuláře OÚ huštěnovice

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situacích

Návody na řešení životních situací jsou popsány na stránkách:

Ministerstvo vnitra ČR

Portál veřejné správy ČR

14. Nejdůležitější předpisy

Jednotlivé zákony ČR je možno najít na Portálu veřejné správy nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Obecně závazné vyhlášky

15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o    svobodném přístupu k informacím

16. Výroční zpráva minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informaci

Odpověď na dotaz z 02. 03. 2020 dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Odpověď na dotaz z 18. 08. 2019

Odpověď na dotaz z 31. 01. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2018

Odpověď na dotaz ze dne 22. 05. 2018 dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Odpověď na dotaz z 29. 09. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 17. 08. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 10. 08. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 05. 07. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 24. 05. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz ze dne 21. 03. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz ze dne 21. 02. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně vázány na rozpočet povinného subjektu

Základní škola a Mateřská škola HuštěnovicePro občany

Kontakt

Obec Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice
Telefon: 572 585 135
Fax: 572 585 136
E-mail: hustenovice@hustenovice.cz
Více

Rezervace Huštěnovice Víceúčelové hřiště Huštěnovice

Nadcházející akce

Kalendář akcí

Počasí

Počasí online

Facebook