Víkend památkových domků a malých muzeí

Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu přesouvá akci na víkend 27. a 28. června.
Naše muzeum se do společné akce zapojuje a co nejsrdečněji Vás zveme k návštěvě.