Mistrovský titul PSG Zlín se slavil také v Huštěnovicích