Muzeum navštívili rodopisci z Uherskohradišťska a Zlínska