Ukončení šk. roku s předáním vysvědčení v obřadní síni OÚ