Vánoce v muzeu – výstava s předváděním rukodělných výrobků