Zahájení školního roku 2019/2020 v obřadní síni OÚ