Zlatá svatba Stančíkových v roce 1977, natáčela Čsl. televize