Rok 2017

Vánoční rozjímání s knihovnicí 10. 12. 2017 Vánoční jarmark 2017 09. 12. 2017 Mikulášská nadílka 2017 01. 12. 2017 Přijetí pedagogů a zaměstnanců MŠ u příležitosti 45. výročí 10. 11. 2017 Lampionový průvod 2017 27. 10. 2017 Vítání občánků říjen 2017 13. 10. 2017 Děkovná mše za úrodu 08. 10. 2017 Návštěva cyklistů v muzeu 07. 10. 2017 Moštování a košt burčáku 2017 15. 09. 2017 Slavnosti vína 2017 09. 09. 2017 Muzeum hostilo návštěvu z USA 06. 09. 2017 Přivítání prvňáčků 03. 09. 2017 Přednáška o bylinkách a zahradě 02. 09. 2017 Podzimní zkoušky ohařů v Huštěnovicích 01. 09. 2017 Zájezd do Punkevní jeskyně a Křtin 25. 08. 2017 TJ SOKOL – AC SPARTA 22. 07. 2017 85. výročí TJ SOKOL 22. 07. 2017 Nedělní besedování v muzeu 02. 07. 2017 Rodáky přijal starosta obce 18. 06. 2017 Rodáci v muzeu 18. 06. 2017 Pasování nových čtenářů 2017 04. 06. 2017 První zápas florbalistů na víceúčelovém hřišti 03. 06. 2017 Dětský den na novém 03. 06. 2017 Nové víceúčelové hřiště 30. 05. 2017 Den matek v muzeu 2017 13. 05. 2017 Pálení čarodějnic 2017 29. 04. 2017 Jarní zastávka v muzeu 28. 04. 2017 Velikonoce v muzeu 2017 08. 04. 2017 Vynášení Moreny 2017 08. 04. 2017 Vítání občánků – duben 2017 07. 04. 2017 Beseda s důchodci 2017 25. 03. 2017 Lyžařský zájezd – Bílá 2017 04. 02. 2017 Sněhová nadílka posledního ledna 30. 01. 2017 Novoroční koncert v chrámu sv. Anny 06. 01. 2017 Tříkrálová sbírka 2017 05. 01. 2017 Zima 16. 12. 2016 Kateřinské hody 2017 26. 11. 2010